Tagasiside vorm

*English versioon will be added shortly

Jäta meile tagasiside möödunud koolitusest

Sinu arvamus on meile oluline. Palun vasta allpool olevatele küsimustele. Sinu vastused aitavad meil tulevikus õpilastele sobivamaid õppematerjale välja töötada ja koolituste struktuuri arendada. Ankeet on anonüümne, tunne end vabalt ja vasta ausalt.
  (SKAALA 1-5 PALLI : 1-EI VASTANUD OOTUSTELE,5- ÕPPEMATERJALID ANDSID INFOT ROHKEM KUI OOTASIN)

  0

  (SKAALA 1-5 PALLI: 1-LIIGA AEGLANE…5-LIIGA KIIRE)

  0

  (SKAALA 1- EBAPIISAV, 2- PIGEM EBAPIISAV, 3-RAHULDAV, 4- PIISAV, 5- TÄIESTI PIISAV)

  0